© Copyright 2000 P.A. Boekhout, Nederland. Verder mag niets op deze website verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook zonder toestemming van de auteursrechthebbende. De bepaling geldt zowel voor de geplaatste teksten als het beeldmateriaal op deze site.

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. Aan de geboden informatie kunt u derhalve geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.

Alle bestanden worden bij het uploaden gecontroleerd op virussen. Derhalve is het raadzaam om de bestanden voor het gebruik te controleren op eventuele aanwezigheid van virussen. Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Deze site voldoet aan de AVG / GDPR. De enige plaats waar persoonsgegevens worden gevraagd is bij de shop. Deze gegevens worden na de financieel afhandeling binnen 24 uur gewist. Volg deze link voor meer gegevens over de AVG. Toch nog vragen, neem contact op met info@boekhout.biz.

Leave A Comment